Sign up | Log in

Điều khoản sử dụng website

Thông tin trên website www.viettraders.com chỉ nhằm phục vụ duy nhất cho các thành viên của viettraders.
Nhiều nội dung trên website www.viettraders.com được thu thập từ các nguồn tin trong nước và quốc tế. viettraders không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin từ các nguồn thu thập bên ngoài hay nội dung của các trang web thứ ba có thể được đọc thông qua www.viettraders.com.

Đối với các phân tích và bình luận do viettraders đăng tải đều được trích dẫn các thông tin, số liệu được cung cấp đều đã công bố công khai và được AgroMonitor bảo đảm có giá trị tính tới thời điểm đăng tải. Việc công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng các thông tin là không được phép nếu không có sự đồng ý của viettraders.

viettraders không bảo đảm tính kịp thời, trọn vẹn của nội dung đăng tải. Mặc dù chúng tôi cố gắng bảo đảm rằng mọi nội dung do viettraders cung cấp là chính xác nhất có thể được vào lúc đăng tải, nhưng viettraders không giữ trách nhiệm vì bất kỳ sai sót, hay nội dung không chính xác trên trang web. viettraders sẽ không chịu trách nhiệm về việc Quý vị sử dụng thông tin trên trang web.

viettraders không bảo đảm rằng các chức năng trên www.viettraders.com sẽ hoạt động liên tục hay không có lỗi.

Nếu có thắc mắc về những điều khoản sử dụng này, bạn có thể email cho chúng tôi